Stärk förutsättningarna för landsbygdsskolorna

Inlagt av or987bwin fre, 2019-03-08 - 13:22
Anna af Sillén och Petter Söderblom

Skolans uppgift är att utbilda, men den fyller också en viktig samhällsfunktion. Politiken måste ta ansvar för båda perspektiven och därför lägger nu moderaterna fram två förslag för att stärka förutsättningarna för landsbygdsskolorna, och därmed landsbygden, i Nyköpings kommun.

 

Den politiska diskussionen om de små enheternas vara eller inte vara har under alltförlång tid varit alltför ensidig. Den negativa bilden har varit den som fått störst utrymme, men vi delar inte den – tvärtom har de små enheterna fördelar som de stora inte har.
Landsbygden behöver sina skolor. Det är en viktig förutsättning för en levande landsbygd att det finns samhällsservice i den lokala kontexten. Skolan har samtidigt att förhålla sig till att kunna leverera god kunskap till eleverna, något som förstås härrör från en kompetent lärarkår med bra förutsättningar att utföra sitt arbete.
Elevunderlaget är också en avgörande ekonomisk förutsättning för att det ska gå att bedriva skola oavsett var den ligger. Moderaterna vill därför se över möjligheterna att stärka de mindre enheterna på landsbygden genom att utöka årskurserna på dessa i de fall de är F-3 skolor. Något som, i det fall det är möjligt, skulle stärka den enskilda skolan, och därmed det lokala samhället.
En förutsättning för att stärka landsbygdsskolorna är att politiken tar ansvaret för utvecklingen av desamma. Därför ser vi det som nödvändigt att riva upp beslutet om att flytta det ansvaret till rektorerna som Socialdemokraterna tog 2017. Genom att flytta beslutsmandatet till rektor går helhetstanken för kommunens skolorganisation förlorad. Liksom medborgarnas möjlighet till insyn och demokratisk påverkan på beslut som i högsta grad rör dem och deras barn. Moderaternas förslag till ny skolenhetsorganisation innebär inga praktiska förändringar förutom att beslutsmandatet om skolenheterna åter flyttas till skolhuvudmannen i enlighet med Skollagen (se bifogad motion).
– Skolans självklara uppgift är att utbilda, men den fyller också en viktig samhällsfunktion ute på landsbygden, med det här förslaget tar vi ansvar för båda de perspektiven säger Anna af Sillén som är oppositionsråd.

– Vi vill skapa bättre förutsättningar för att fler barn ska få en bra skola i närheten av hemmet, säger Petter Söderblom som är 2:e vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.

Bifogas: motionerna kopplat till de här två frågorna.

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03
Petter Söderblom, 072-725 52 32
   

 

 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp