Upprätta en tomtkö i Nyköpings kommun

Inlagt av orwin tors, 2018-03-29 - 14:42
Anna af Sillén och Tommy Jonsson


Det behöver byggas fler bostäder i Nyköping och processen kring bostadsbyggandet är i stort behov av förenkling och effektivisering. En förutsättning för byggande är marktillgång och för att skapa bättre överblick över markbehovet bör kommunen upprätta en tomtkö.

Vi behöver göra det vi kan för att fler människor ska kunna bygga sin bostad i Nyköping. Därför har Nyköpingsmoderaterna tidigare (16/3 2018) föreslagit flera åtgärder för att radikalt förenkla och effektivisera planprocessen kring byggande. En förutsättning för byggnation är dock tillgång på mark. Kommunen bör sträva efter att ha en markreserv och färdiga tomter att erbjuda de personer och verksamheter som vill bygga i Nyköping. Idag vet vi att efterfrågan på mark, för såväl verksamhet som för småhustomter, är stor. Men i avsaknad av en tomtkö är det svårt för kommunen att med säkerhet bedöma efterfrågan, samtidigt som de som söker mark i Nyköping inte får någon tydlig bild av marktillgång och eventuell väntetid. Därför vill vi att en tomtkö inrättas i Nyköpings kommun.

– Det krävs en hel del radikala grepp för att få fart på bostadsbyggandet, som idag är för dyrt och för krångligt. Men att upprätta en tomtkö är ett förhållandevis enkelt sätt för kommunen att snabbt skapa sig en bättre överblick av tillgången och efterfrågan på mark, säger Anna af Sillén som är oppositionsråd.

– Vi har hört både från privatpersoner och byggbolag att en tomtkö för småhustomter skulle vara bra för Nyköping. För verksamhetstomter verkar behovet vara ungefär liknande, säger Tommy Jonsson, 2:e vice ordförande i Bygg- och Tekniknämnden.

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03
Tommy Jonsson, 070-548 53 55
   
 

Oppositionsråd, Nyköping
Civilingenjör
Artikeltyp