Varför dröjer rödgrönt besked om lokal ceremoni på veterandagen?

Inlagt av orwin tis, 2018-05-29 - 00:04
Anna af Sillén och Erik Bengtzboe


För ett år sedan föreslog Nyköpingsmoderaterna att Nyköpings kommun bör införa en lokal ceremoni för att hedra våra veteraner. Nu har ett år gått men besked från S, V och MP lyser med sin frånvaro – liksom ceremonin.

I samband med att riksdagen i maj förra året beslutade att göra Veterandagen den 29 maj till nationell flaggdag, föreslog Nyköpingsmoderaterna Anna af Sillén och Erik Bengtzboe att Nyköpings kommun skulle inrätta en lokal ceremoni för att hedra våra veteraner.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella militära och civila fredsinsatser. Ett engagemang som spelar allt större roll i en orolig omvärld. Samtidigt har vi som land varit dåliga på att hedra de kvinnor och män som deltar eller deltagit i insatserna, ibland med livet som insats. Genom de senaste 60 åren har cirka hundra tusen svenska kvinnor och män på olika sätt deltagit i fredsinsatser som Sverige har bidragit till. Det innebär att det bor veteraner i alla landets kommuner och att de allra flesta av oss känner eller har anknytning till en veteran. Så också här i Nyköping och därför är det angeläget att ge alla invånare i kommunen möjlighet att delta i högtidlighållandet av Nyköpings veteraner, och att ge veteraner i kommunen som av olika skäl inte kan bege sig till ceremonin i Stockholm en möjlighet att delta i en lokal ceremoni. På detta sätt skulle också Nyköping bidra till att sprida kunskap om Veterandagen och veteranernas viktiga insatser.
Nyköpingsmoderaterna föreslog därför, i maj förra året att Nyköpings kommun bör uppmärksamma Veterandagen den 29 maj genom en lokal ceremoni. Men förslaget har ännu inte fått svar från S, V och MP. Dock har flera Nyköpingsbor visat uppskattning för förslaget.

–Vi fick många positiva reaktioner på förslaget, det är tydligt, och fullt förståeligt, att det skulle betyda mycket för många. Vi har också fått besvikna reaktioner på att kommunen inte inrättat någon ceremoni i år, säger Anna af Sillén, gruppledare för moderaterna i Nyköping.

–De insatser för fred i världen som våra manliga och kvinnliga veteraner gjort förtjänar att lyftas fram, även här i Nyköping, säger Erik Bengtzboe, riksdagsledamot från Nyköping (M).

Bifogas: motion lokal ceremoni på veterandagen 29 maj.

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03, anna.afsillen@moderaterna.se
Erik Bengtzboe, 073-020 96 44, erik.bengtzboe@riksdagen.se
 

Oppositionsråd, Nyköping

Etiketter

Artikeltyp