Vi fortsätter driva den politik som vi anser är bra för Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-10-20 - 11:14
Kommunfullmäktige Nyköping

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fortsätter enligt plan med att
skriva fram en budget för Nyköping. 

Igår kom beskedet att Centerpartiet avstår från att skriva fram en Alliansbudget och
inte är beredda att med Alliansen styra Nyköping i minoritet. Vi beklagar det beskedet
och vill samtidigt bekräfta att för våra partiers del så fortsätter arbetet enligt plan. Vi
kommer att färdigställa den budget för Nyköping som vi nu arbetar med. 
Det är vår fasta övertygelse att Allianspolitik är bra för Nyköping. Efter åtta år med ett
socialdemokratiskt styre är behovet av ett nytt ledarskap stort. Kommunens ekonomi
är alarmerande svag, det finns stora utmaningar inom vård- och omsorgsområdet
och kunskapsresultaten i skolan är för låga. Skolan utvecklas också under S,V,MP-
styre i en riktning som vi inte tror på: dagens skolpolitik med centralisering och stora
skolor behöver bytas mot en skolpolitik som satsar på fler, mindre enheter spridda
över hela kommunen. Förutsättningarna för företagande behöver också stärkas i vår
kommun, liksom arbetet för att minska segregation.
Alliansens politik har mejslats fram i ett nära samarbete partierna emellan och
bottnar i en gemensam värdegrund och en gemensam vision för hur Nyköping ska
utvecklas. Det är vår förhoppning att Centerpartiet ska stötta den budgeten och vi vill
också vara tydliga med att vi allra helst ser att Centerpartiet återkommer till
Allianssamarbetet. Vår dörr är öppen.
 
Anna af Sillén (M) 072-733 04 03
Marita Göransson (KD) 070-203 28 02
Sofia Hallgren Remnert (L) 073-999 44 36

 

Oppositionsråd, Nyköping

Etiketter

Artikeltyp