Vidta omedelbara åtgärder för att stärka säkerheten på skolan i Nyköping

Inlagt av orwin fre, 2018-03-23 - 22:39
Nyköpings högstadium


Nyköpings högstadium har under en längre tid haft ett stort antal incidenter kopplade till säkerhet och åtgärder behöver vidtas för att bryta det negativa mönstret och skapa lugn och ro på skolan.  Nyköpingsmoderaterna föreslår nu fyra åtgärder för att stärka tryggheten på Nyköpings högstadium.

Vi är väldigt oroliga över läget på Nyköpings högstadium där antalet incidenter eskalerar. Bara den senaste veckan har skolan utrymts tre gånger blåljusutryckning som följd. Det är oacceptabelt och det kräver åtgärder. Det är inte rimligt att en redan hårt arbetande skolpersonal ska lösa detta själva. Därför lägger vi nu fram fyra förslag på åtgärder som bör vidtas snarast möjligt för att säkra tryggheten för elever och lärare på skolan:
1. Höj den politiska prioriteten – alla händelser kopplat till blåljusutryckning ska rapporteras till kommunstyrelsen och föredras där direkt på kommande möte.
2. Inför väktare snarast möjligt–som en tillfällig lösning till dess att läget stabiliseras.
3. Inför kameraövervakning snarast möjligt (utvärdera effekten över tid).
4. Genomför oberoende trygghets och säkerhetsundersökningar på högstadiet bland personal, elever och föräldrar.

Föräldraansvaret måste tydliggöras. Vi anser att alla föräldrar på högstadiet ska kontaktas om läget (det är dock rektors mandat och kanske redan är gjort, men det är en viktig del). Även det indivi-duella ansvaret måste tydliggöras: det här är ungdomar som medvetet riskerar sina kompisars liv. Det är helt oacceptabelt.
När det gäller mer långsiktiga lösningar bör ett incidentrapporteringssystem för skolan komma på plats snarast möjligt och på sikt vill vi också införa ordningsomdömen. Vårt mål är att Nyköping ska bli en kunskapskommun, Då måste vi också skapa de bästa förutsättningarna för lärare och elever. Att skolan är säker och trygg är en självklar grundförutsättning.

– Vi föreslår kameraövervakning och väktare på skolan. Dagens situation är inte ok och den kräver att vi politiker agerar och tar ansvar, säger Anna af Sillén som är oppositionsråd.

– Situationen är oacceptabel. Elever och lärare har rätt till en skola och en arbetsplats som är trygg och som präglas av lugn och ro, säger Petter Söderblom som är 2:e vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.

– Det måste finnas en öppen rapportering om det som sker, även politikerna måste få vetskap så att vi kan vidta rätt åtgärder. Därför är ett system för incidentrapportering viktigt, säger Jan Bonnier som är 2: e vice ordförande i Utbildnings, arbetsmarknads, och integrationsnämnden

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03
Petter Söderblom, 072-725 52 32
Jan Bonnier, 070-536 52 78

 

Oppositionsråd, Nyköping
Lantbrukare
Artikeltyp