Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg
Lärare

Arbetslinjen är nyckeln till all integration så att människor ska kunna etablera sig och bidra till utvecklingen i Nyköping. 

  • Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att erhålla bidrag.Därför måste näringsliv och skola gesbättre förutsättningar, valfrihet och villkorför att verka inom vår kommun och bygga vår gemenamma välfärd.
  • Hotet mot vårt klimat och vår miljö måste tas på allvar och företag som klimatkompenserar ska premieras.
  • För en trygg och säker boendemiljö behöver rättskedjan stärkas med fler synliga poliser och att fler brott utreds och klaras upp.