Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg
Fordonsmekaniker

Politiskt är det skolfrågor jag mest intresserad av, främst barnfrågor i samhället på skola, förskola och i hemmiljö.