Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg
Civilingenjör

I hela mitt vuxna liv har jag varit moderat, men det var först sedan jag flyttade till Nyköping 2007 som jag aktivt engagerade mig i politiken.

Jag är moderat därför att jag anser att varje människa skall ha möjlighet själv forma sitt liv utan politiska pekpinnar, och detaljstyrning. Det kräver en bra skola som förmedlar kunskap till barnen inför vuxenlivet och ett skatteuttag som inte är större än att samhället kan upprätthålla sin kärnverksamhet. Medborgarna skall i högre grad än idag själva kunna välja hur och till vad deras pengar används.
En resurs som idag inte tas till vara är kompetensen hos våra seniormedborgare.
De kan bidra med erfarenhet och kunskaper såväl inom näringslivet som inom offentlig verksamhet. Vi behöver därför ändra nuvarande pensions- och beskattningsregler för att skapa incitament för människor att vara verksamma även som seniorer.