Företrädare

Företrädare
Foto: Lina Nydahl
Projektledare

Jag vill verka för en politik som; - leder till fler människor i arbete - underlättar för företagande - sänker skatten och effektiviserar de kommunala verksamheterna - skapar en lugn och trygg skolmiljö för våra barn Mina personliga intressen är, förutom politiken, god litteratur och musik samt historia.

nabbfakta om Eva

Kontaktinformation
Hemadress:
Koppartorp, Holmbo
611 95  Nyköping

Telefon bostad: 0155-285833
Telefon arbete: 0155-457612
Telefon mobil: 070-5555274
E-post: eva.widlundh.sjostrom@nykoping.se

Nuvarande kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige - ers
Kommunfullmäktiges valberedning - ers.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden - ers