Företrädare

Företrädare
Foto: Lina Nydahl
Egen företagare

Jag vill verka för att kommunen så långt som möjligt begränsar sina verksamhetsområden till vård, skola och omsorg. Vi ska verka för att människor ska få ökad makt över sina liv.

Den politiska omfattningen måste minska och politiken fungera bättre där den behövs. Kommunen ska ha en öppen och positiv syn på företagande, arbeta för att få en väl fungerande infrastruktur, uppmuntra boendemiljöer av olika slag, ha en positiv miljöutvecklingen. Det ska vara attraktivt för alla åldrar att bo och leva i vår kommun!