Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg
Företagare

Jag är bosatt i Arnö (Örstigsnäs) och är Entreprenör i Nyköping.

Viljan och mitt politiska engagemang grundar sig i att jag vill vara med och bidra till förändring och nytänkande lösningar på de utmaningar Nyköpings kommun har och står inför. Med min bakgrund och min erfarenhet som entreprenör i 12 år, samt mitt lokala engagemang i föreningar och organisationer, gör att jag besitter mycket kunskap inom näringslivet och föreningslivet. I mitt yrke som entreprenör och företagsledare ställs jag ständigt inför utmaningar där det krävs att man är nytänkande och kreativ i sina lösningar, något som jag ser som en styrka när vi gemensamt ska skapa förändring i Nyköpings kommun.

Snabbfakta om Ahmad

Kontaktinformation:
Mobil: +46 (0)73 290 00 30
E-post: ahmad.eid@nykoping.se

Familj: Fru och två barn

Nuvarande kommunala uppdrag:
Kommunstyrelsen - ers.
Kommunfullmäktige - led.
Näringslivsutskottet  - led.
Tillväxt och Landsbygdsutskottet -led.

Övriga engagemang:
Stadshuset i Nyköping AB - led
Ansvarig Moderaternas Företagarråd i Nyköping