Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg
Lantbrukare


Jag bor på Århammar gård utanför Sigtomta
Jag har deltagit i kommunalpolitiken i Nyköping i över 25 år i olika befattningar men mitt huvudsakliga intresse har varit på utbildningssidan. Jag är övertygad om att det mest värdefulla vi som politiker kan göra är att ge våra barn och ungdomar möjligheter till en så god start i livet som möjligt och att detta endast kan ske genom en högkvalitativ barnomsorg och skola