Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg

"Efter 40 år är jag tillbaka i Nyköping. Jag har annars bott och verkat i Stockholmstrakten men även varit bosatt och arbetat utomlands under tiotalet år.

Numera är jag pensionerad. Nu vill jag ge tillbaka lite till Nyköping och bidra med mina erfarenheter och kunskaper. Moderaterna står bl a för människans frihet att själv få träffa sina egna val, insikten om att det är genom företagandet vi bygger vår välfärd och att det bärande i skolan måste vara kunskap. Barnen är vår framtid och vi är skyldiga att ge dem så bra förutsättningar som möjligt!”

Snabbfakta om Claes

Hemadress:
Mobil:
e-post: 

Uppdrag:
Styrelsen för Nyköpingshem - 2:e v. ordf.
Styrelsen för Moderata Seniorer i Nyköping. - led.