Företrädare

Företrädare
Foto: Emanuel Fröberg

Jag är moderat för att bidra till att  bekämpa det utanförskap som många befinner sig och som fler riskerar att hamna i.

Där är skolan central, fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och fler ska också fullfölja sina gymnasiestudier. Då måste kunskapsförmedling vara i centrum. Kommunen måste ha bättre uppföljning kring försörjningsstödet och ansvar för etablering ska få kunna övertas av kommunen. Att kommunen fokuserar på skolan och övriga kärnverksamheter, att fler invånare kommer i jobb är frågor som jag brinner för.

Snabbfakta om Thomas

Kontaktuppgifter:
Telefon mobil: 073 4352462
E-post: thomas.hallgren.bohlmark@nykoping.se

Nuvarande kommunala uppdrag:
Kultur- och fritidsnämnden - 2:e v. ordf.
Kommunfullmäktige - led.