Företrädare

Företrädare
Foto: Lina Nydahl
Lantbrukare

Jag driver tillsammans med min familj Broby gård i Runtuna, omfattande djur och växtodling.
Som fritidspolitiker i Moderaterna anser jag att byråkratin och resursslöseriet inom offentlig sektor med orationellt utnyttjande av befintliga resurser, starkt hotar att skada tilltron till politikens förmåga att lösa dagens problem.
Om välfärden i samhällets regi ska öka måste offentlig sektor förändras genom att mer ifrågasättas utifrån de kostnadseffektivitetsmått och kvalitetsbegrepp som råder i det övriga samhället.
Myndighetsutövning och lagprövning ska utövas på ett sätt där verkligheten tillåts påverka beslut som annars blir orimliga på grund av stelbent byråkrati.
Miljöfrågor och infrastruktur hör starkt samman och bör behandlas med stor respekt för bättre framtida lösningar.
 

Snabbfakta om Kjell

Kontaktinformation
Hemadress:
Ekesjö, Runtuna
611 93  Nyköping

Telefon mobil: 070-5707396
E-post: kjell.ericson@telia.com

Nuvarande kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige - ers
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund - led.