Äldreomsorg

M kräver en värdig äldreomsorg

Submitted byorwin ontis, 2020-10-27 - 11:48

Att känna trygghet är en av de viktigaste grundstenarna för dig som är i behov av vård- och omsorg. Moderaterna har till och med det som ett vallöfte; att du som äldre ska känna dig trygg. Tyvärr så ser situationen inte ut så inom vård- och omsorgen som bedrivs av Nyköpings kommun. Det visar de rapporter som presenterats för den ansvariga nämnden. Det är så allvarligt att patientsäkerheten är drabbad.

Det är inte första gången bristerna påtalas utan faktiskt tredje året i rad.

Signaturen 31a – på detta kan du rösta

Submitted byorwin ontors, 2018-08-02 - 22:31

Signaturen 31a undrar vilka partier som kan lova att hon eller han får det bra. Det beror så mycket på vad signaturen lägger in i begreppet bra.

Är det en god omvårdnad på ett äldreboende som avses så har nog alla partier som är representerade i fullmäktige en vilja att tillgodose detta. Sedan beror det förstås på hur mycket pengar partierna är beredda på att avsätta till äldreomsorgen. Senaste mandatperioden har Moderaterna avsatt större belopp i våra budgetar än vad majoriteten (S+Mp+V) har presenterat i sina.

Sex timmars arbetsdag kostar.

Submitted byorwin onfre, 2014-11-07 - 21:41

Den rödgröna politiken för arbetstidsförkortning är mycket svår, för att inte säga omöjlig, att kombinera med bibehållna välfärdsambitioner och skulle drabba kvinnor och låginkomsttagare allra hårdast

Den rödgröna majoriteten i Nyköping har beslutat att inleda ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdanställda i kommunen. Samtidigt utlovas rätt till heltid åt alla anställda från och med nästa år.