Patientsäkerhet

M kräver en värdig äldreomsorg

Submitted byorwin ontis, 2020-10-27 - 11:48

Att känna trygghet är en av de viktigaste grundstenarna för dig som är i behov av vård- och omsorg. Moderaterna har till och med det som ett vallöfte; att du som äldre ska känna dig trygg. Tyvärr så ser situationen inte ut så inom vård- och omsorgen som bedrivs av Nyköpings kommun. Det visar de rapporter som presenterats för den ansvariga nämnden. Det är så allvarligt att patientsäkerheten är drabbad.

Det är inte första gången bristerna påtalas utan faktiskt tredje året i rad.

Ohållbar situation på Nyköpings lasarett

Submitted byorwin ontis, 2018-08-14 - 23:36

Nyköpings lasarett har haft en ohållbar situation på vårdavdelningarna under mycket lång tid. När det rapporteras om krislägen i andra delar av landet så är det en normal situation för personalen på lasarettet i Nyköping.

Under det senaste tolv månaderna har genomsnittet för det sammanlagda antalet av överbeläggningar och utlokaliseringar i Sverige legat på 6,9. På Nyköpings lasarett har det legat på ofattbara 15,2. Det innebär att det förekommer antingen överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter i 15 procent av fallen.