Kraftverk

MKDL drev igenom bättre lösning för Vattenkraften

Inlagt av orwin ons, 2020-02-12 - 13:18

På gårdagens kommunfullmäktige fick Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna igenom en återremittering av ärendet gällande Vattenkraftbolagets framtid med krav på en bredare utredning för att hitta den bästa lösningen för Nyköping.

Vår hållning har hela tiden (bolaget bildades 2013) varit att Vattenkraftbolaget är en orimligt kostsam affär för Nyköpingsborna och att elförsäljning är en verksamhet kommunen inte ska ägna sig åt.