Företagande

Så jobbar vi för att stötta Nyköpings företagare

Submitted byorwin onfre, 2020-04-24 - 23:11

Att Nyköpingsföretagen överlever den kris som Covid-19 medför är oerhört viktigt. Det är genom företagen vi finansierar vår gemensamma välfärd – vår skola, vård och omsorg.

Vi moderater är en konstruktiv kraft i det intensiva arbete som nu pågår här i Nyköping och jobbar efter bästa förmåga för att bidra med lösningar på de problem som uppstår. En viktig del för oss är företagarfrågorna. Näringslivet, och framför allt alla småföretagare, drabbas hårt av de restriktioner som smittbekäpmningen medfört.

Vi måste lyssna på företagen - det räddar jobb

Submitted byorwin ontors, 2020-04-16 - 14:40

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle. Smittbekämpningen har inneburit en tvärnit för ekonomin. Det gäller såväl i världen, som i Sverige och här i Nyköping. Moderaterna kraftsamlar nu för att rädda jobben och ta Sverige ur krisen. Ett led i arbetet är att stärka dialogen med våra företagare.

Vårt arbete för att stötta företagen sker på alla politiska nivåer. I EU har vi medverkat till ökade möjligheter för medlemsstaterna att stötta sina företag ekonomiskt.

AKUT LÄGE FÖR FÖRETAGEN I NYKÖPING OCH I SVERIGE

Submitted byorwin ontis, 2020-03-24 - 11:04

Kampen mot Covid 19-smittan har fått förödande konsekvenser för ekonomin och
företagen. Varslen ökar och snart kommer konkurser. Situationen är ohållbar och
regeringen måste agera omgående menar Nyköpingsmoderaternas Anna af Sillén och
Ahmad Eid. 

Under måndagen presenterade Nyköpings kommun ett antal åtgärder för att stötta det
lokala näringslivet. Det är mycket bra. Nyköpingsmoderaterna har bidragit med olika förslag
och till att hitta lösningar lokalt. Vi har som inriktning att vara en konstruktiv kraft och stötta

Ett orimligt resultat för Nyköping – vi kan bättre!

Submitted byor987bwin ontis, 2019-09-24 - 15:21

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt jämfört med förra gången och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett helt orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Det är fortsatt myndighetsutövningen, dvs hur kommunen tillämpar lagar och regler när det gäller service till företagen, som drar ned betyget för Nyköping i Svenskt Näringslivs ranking.

Så vill (M) stärka näringslivet i Nyköping

Submitted byor987bwin ontis, 2019-03-26 - 11:00

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun. Det är hos våra företag jobben skapas och vi behöver fler Nyköpingsbor som jobbar för att också finansiera vår välfärd.

Vi ser redan idag goda exempel på hur företag kan stärka vår välfärd också på andra sätt, det vill vi se mer av. Det är nödvändigt att bygga välfungerande samarbeten med näringslivet för att vi i framtiden ska kunna finansiera ett växande välfärdsbehov. Ytterligare ett perspektiv på vikten av gott näringslivsklimat är effekten det får på utveckling generellt.

En ny bostadsminister söks nu, som alla vet, av vår rödgröna regering.

Submitted byorwin onlör, 2016-05-07 - 09:48

Vi har tagit oss friheten att hjälpa statsministern att formulera några rader om vilka förmågor som krävs av dig som aspirerar på rollen: Ett skallkrav är att du skall veta något om bostadssituationen i landet. Vi är tydliga med att vi höjt ribban här. Vår samlade bedömning är att du måste förstå statens ansvar i detta lika väl som kommunernas, samtidigt som mycket av det som faktiskt sker utförs av företag runt om i landet.