Segregation

Individens rätt till bästa skolan kräver alternativ

Inlagt av orwin ons, 2020-09-09 - 11:54

Replik till Brash och Brash i SN 31/8.

Vår utgångspunkt är individen och individens rätt till bästa möjliga skola. Det kräver alternativ. Eleverna är unika individer med olika förutsättningar och preferenser. Att tvinga fristående skolor att stänga ner och låta alla barn i Nyköping gå i en enda skola kommer försämra likvärdigheten och sänka kunskapsresultaten ytterligare. Det är en väg vi aldrig kommer gå. Likvärdighet utgår för oss från individen. En likvärdig skola handlar om att alla elever ska få förutsättningarna att utvecklas till sin egen maximala potential.

Sluta prata – börja agera!

Inlagt av orwin ons, 2016-02-17 - 10:19

Salah Aljamal (S) frågar sig i SN (9/2) varför Moderaterna inte ställer sig bakom det integrationsforum som S, V och MP har lanserat. Det är ett klassiskt grepp när kommunpolitiker vill förbättra integrationen, att man skapar olika former av projekt. Jag föreslår en annan linje – skippa projektplanerna och lägg Nyköpingsbornas pengar på klassisk politik i stället.