Hemtjänst

Nej till straffavgifter, ja till livskvalitet

Inlagt av orwin ons, 2020-03-11 - 12:12

Bråttom är det! Moderaterna ser det ekonomiska underskottet i den kommunalt bedrivna hemtjänsten som ett stort bekymmer som behöver åtgärdas. Men inte hur som helst, och framförallt inte på den enskilda individens bekostnad, såsom nu S, C och MP har beslutat.

Den 11 februari 2020 klubbade S, C och MP, med stöd av V, att redan den 1 mars 2020 ska det införas en straffavgift för de som inte har avsagt sig sin hemtjänst minst två vardagar innan tjänsten ska utföras. Två vardagar är i sig en väldigt lång tid.

Så vill vi stärka hemtjänsten i nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-11-10 - 15:03

Situationen för hemtjänsten i Nyköping är ohållbar, och det gäller såväl den kommunala som den företagsdrivna hemtjänsten. M, KD och L föreslår nu fyra konkreta åtgärder för att stärka hemtjänsten.

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag genom att göra egna val. En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter fler utförare än kommunen. En förutsättning för detta är i sin tur att det är möjligt att driva hemtjänstföretag i Nyköping.

Orimliga villkor bakom flytt

Inlagt av orwin ons, 2018-11-07 - 16:21

Under de senaste tre mandatperioderna har jag återkommande påtalat den otillräckliga ersättning som Nyköpings kommun lämnar till de olika utförarna av hemtjänst. Under åren har jag också noterat hur andra, som exempelvis revisionsföretag, privata utförare och även kommunens egen utförare, gett uttryck för samma åsikt.

Eftersom kommunen inte kan gå i konkurs har skattebetalarna årligen fått skjuta till tiotals miljoner för att täcka den kommunala utförarens, division social omsorg (DSO), underskott. Även innevarande år pekar prognoserna åt alldeles fel håll.

Signaturen 31a – på detta kan du rösta

Inlagt av orwin tors, 2018-08-02 - 22:31

Signaturen 31a undrar vilka partier som kan lova att hon eller han får det bra. Det beror så mycket på vad signaturen lägger in i begreppet bra.

Är det en god omvårdnad på ett äldreboende som avses så har nog alla partier som är representerade i fullmäktige en vilja att tillgodose detta. Sedan beror det förstås på hur mycket pengar partierna är beredda på att avsätta till äldreomsorgen. Senaste mandatperioden har Moderaterna avsatt större belopp i våra budgetar än vad majoriteten (S+Mp+V) har presenterat i sina.

Valfriheten inom hemtjänsten gör Nyköping bättre

Inlagt av orwin fre, 2018-02-09 - 00:46

Svar till Jim Merkell, SN 1/2.

Att våra äldre ska få välja vem som ska hjälpa dem i vardagen är självklart och viktigt för oss moderater. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för hemtjänst i Nyköping. Att de företag som tillsammans med kommunen ­erbjuder hemtjänst ska ha sjysta förutsättningar är en nödvändig utgångspunkt för att våra äldre ska ha alternativ att välja ­mellan.

Eftersatt hemtjänst

Inlagt av orwin lör, 2017-12-02 - 11:53

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 oktober i år drev majoriteten i nämnden, (S + Mp +V), genom en viss ökning av timersättningen till utförarna av hemtjänst i kommunen. Ökningen var på två procent, men räckte inte till att täcka de kostnader som löneavtal och allmän inflation för med sig.

132 miljoner bevis för att Veronica Andersson (S) har fel

Inlagt av orwin ons, 2017-06-21 - 22:10

”I Södermanlands Nyheter den 20 maj kunde man läsa en artikel om hur privata aktörer inom hemtjänst anser att de får för dåliga förutsättningar att bedriva verksamhet och att de känner sig missgynnade av kommunen. Låt oss bringa klarhet.” Så skriver Veronica Andersson (S) i ett inlägg utifrån i SN den 2 juni 2017. Vad som hon därefter anför är ägnat att bringa allt annat än klarhet åt ämnet.