näringsliv

Ett orimligt resultat för Nyköping – vi kan bättre!

Inlagt av or987bwin tis, 2019-09-24 - 15:21

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt jämfört med förra gången och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett helt orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Det är fortsatt myndighetsutövningen, dvs hur kommunen tillämpar lagar och regler när det gäller service till företagen, som drar ned betyget för Nyköping i Svenskt Näringslivs ranking.

Så vill vi stärka företagandet i Nyköping

Inlagt av or987bwin tis, 2019-07-02 - 11:56

Bättre förutsättningar för Nyköpings företagare är ett viktigt mål för moderaterna under kommande mandatperiod. Det betyder ett intensifierat arbete för att stärka vår företagspolitik och jobba fram de förslag som också förbättrar vår kommuns service till företagarna. Idag presenterade Nyköpingsmoderaterna tre områden som behöver stärkas och arbetet med företagarrådet.

2016 blev Nyköping pilotkommun i Moderaternas satsning på att starta företagarråd i kommunerna runt om i Sverige.

Så vill (M) stärka näringslivet i Nyköping

Inlagt av or987bwin tis, 2019-03-26 - 11:00

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun. Det är hos våra företag jobben skapas och vi behöver fler Nyköpingsbor som jobbar för att också finansiera vår välfärd.

Vi ser redan idag goda exempel på hur företag kan stärka vår välfärd också på andra sätt, det vill vi se mer av. Det är nödvändigt att bygga välfungerande samarbeten med näringslivet för att vi i framtiden ska kunna finansiera ett växande välfärdsbehov. Ytterligare ett perspektiv på vikten av gott näringslivsklimat är effekten det får på utveckling generellt.

Så byter vi dyra inköp mot mer välfärd i Nyköping

Inlagt av orwin ons, 2017-09-20 - 21:18

Nyköping är en kommun med fantastiska möjligheter och en stark tillväxt. Med detta kommer såväl möjligheter som utmaningar. För att möta utmaningarna med god ekonomi måste det bli ett stopp på den pengarullning som i dag sker i form av onödiga och okontrollerade kostnader. Alliansen vill därför stärka upphandling och inköp i den kommunala organisationen med ett nytt system för inköp. Ett förslag som beräknas spara mångmiljonbelopp som i stället kan satsas på välfärden.