Parkering

Höjd felparkeringsavgift? Var god dröj!

Inlagt av orwin tis, 2020-02-18 - 11:03

På kommunfullmäktige den 11 februari 2020 beslutade (S)+(C)+(MP) att höja avgiften för felparkering i Nyköping rejält.

Vi anser att det är att börja i fel ände. Bättre att införa parkeringsledningssystemet som vi redan har beslutat om. Vi tycker att det är viktigt att staden känns välkomnande och inbjudande, inte straffande. Polisen har efterlyst ett samarbete med kommunen angående att ta felparkerade bilar i förvar vars ägare har flertal obetalda felparkeringsavgifter men inte heller det nappade (S)+(C)+(MP) på.