Jämställdhet

Vägen till ett jämställt samhälle går via plånboken

Inlagt av or987bwin lör, 2020-03-07 - 12:17

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men utvecklingen mot ett jämställt och fritt samhälle har stannat av. Nu behövs reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Bara då kan Sverige på riktigt bli jämställt.

Att ha ett jobb att gå till är grunden för ett jämställt samhälle. Med en egen inkomst kan var och en fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män är därför en frihetsfråga. Till exempel uppger 1 av 5 kvinnor att hon inte skulle ha råd att skilja sig. Lägre arbetsinkomst påverkar också pensionen.

Vi tar krafttag mot hedersförtrycket – en del i det arbetet är att hantera slöjtvång på barn

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:28

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Krafttag måste tas för att motarbeta hedersförtryck i alla dess former. Som en del i det arbetet bör förutsättningarna för ett  slöjförbud i förskola och grundskola utredas. I väntan på att riksdag och regering agerar bör vi göra vad vi kan på lokal nivå för att motverka hedersförtryck.

Eskilstuna och Nyköping bör gå före i arbetet mot hedersförtryck och utreda förutsättningarna för slöjförbud i för- och grundskola

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:20

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Eskilstuna och Nyköping bör gemensamt utreda förutsättningarna för kommunerna att införa ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskola, menar moderaternas Jari Puustinen och Anna af Sillén.

Hedersförtrycket är ett allvarligt, och växande hot mot jämställdhet och det krävs politiskt mod och handlingskraft för att motarbeta det.

Hedersförtryck - Nyköpings största jämställdhetshot

Inlagt av orwin ons, 2019-03-06 - 20:44

Alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Nyköping ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige och mörkertalet är stort. Ett stort ansvar faller på kommunerna att förebygga hedersförtryck och att hjälpa de som utsätts.

Nyköpings kommun behöver ta krafttag för att stärka sin förmåga på området och ett första steg är att ta fram en handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Inga offer för kärlek i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-02-10 - 00:36

Kunskapen om, och respekten för, HBTQ-personers rättigheter och möjligheter behöver stärkas i vår kommun. Oavsett var man befinner sig i livet så ska man kunna vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet.
Men för att detta ska ske så krävs det både utbildning och kontinuerlig information.

Nyköpings kommun har ­tagit flera bra steg för att stärka HBTQ-kompetensen inom ­organisationen genom att certifiera vissa enheter och utbilda delar av personalen.

Ett dyrt slag i luften

Inlagt av orwin mån, 2017-11-06 - 20:25

I ett och ett halvt år ska personal på två äldreboenden i Nyköping jobba sex timmar om dagen, men få betalt för åtta. En jämställdhetssatsning säger den rödgröna majoriteten, men inget kunde vara mer fel. Detta vänsterprojekt är inget annat än ett dyrt sätt att inge falska förhoppningar om en förändring som aldrig kommer bli verklighet för fler än några få.

Jag röstar för jämlikhet

Inlagt av orwin ons, 2014-05-14 - 15:58

En förbudspolitik mot vinster i välfärden är en ren populistisk produkt. Den angriper kvinnor med sin politik (det är kvinnor som driver välfärdsföretag) och fundamenten i marknadsekonomin (kommunistiska system fungerar inte).