Skolval

Individens rätt till bästa skolan kräver alternativ

Inlagt av orwin ons, 2020-09-09 - 11:54

Replik till Brash och Brash i SN 31/8.

Vår utgångspunkt är individen och individens rätt till bästa möjliga skola. Det kräver alternativ. Eleverna är unika individer med olika förutsättningar och preferenser. Att tvinga fristående skolor att stänga ner och låta alla barn i Nyköping gå i en enda skola kommer försämra likvärdigheten och sänka kunskapsresultaten ytterligare. Det är en väg vi aldrig kommer gå. Likvärdighet utgår för oss från individen. En likvärdig skola handlar om att alla elever ska få förutsättningarna att utvecklas till sin egen maximala potential.

Inför aktivt skolval snarast

Inlagt av orwin fre, 2018-06-01 - 23:13


Ett aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare ska välja vilken skola de önskar att deras barn ska gå på istället för, som idag, att automatiskt placeras på närmaste skola. Vi är väldigt positivt inställda till det fria skolvalet som möjliggör för barn att hitta rätt skola. Det finns dock delar att förbättra. Ett aktivt skolval möter merparten av dem om det införs rätt.

S svartmålning av fristående skolor är skadlig för Nyköping

Inlagt av orwin sön, 2018-05-13 - 23:36


Replik till Jonathan Brash (S) i SN 2/5. Det är tråkigt att läsa hur socialdemokraterna väljer att svartmåla de fristående skolorna i Nyköping.

Att påstå att dessa skulle välja bort elever som inte är tillräckligt attraktiva eller lönsamma är befängt. Brash (S) borde läsa på hur urvalet till fristående skolor ser ut om det på något sätt skulle vara oklart. Det urvalskriterium som brukar vara grundläggande är kötid, och visst, det går att problematisera kring detta också, men det är på intet sätt kopplat till lönsamhet.