Föreningsstöd

Nyköpings föreningar måste få bättre stöd

Inlagt av orwin ons, 2020-06-17 - 18:39

Varje kris lär oss att vi behöver våra eldsjälar. Därför vill vi säkra att Nyköpings ideella krafter har så bra förutsättningar som möjligt.

Coronapandemin har snabbt och kraftfullt förändrat vårt samhälle. Smittbekämpningen och dess restriktioner har fått stora konsekvenser för många, så även för den ideella sektorn och föreningslivet. Ett starkt och aktivt föreningsliv är viktigt för Nyköping. Många värdefulla insatser görs för att skapa såväl mervärden som nödvändiga insatser för Nyköpings invånare.

Barnidrott ska vara trygg

Inlagt av orwin fre, 2017-07-07 - 20:43

Nyköpingsmoderaterna har satt målet att Nyköping ska bli Sveriges bästa barnidrottskommun. Ett första självklart steg på den resan är att säkra att barn är trygga i sitt idrottande.Idrotten och det ideella föreningslivet är en fantastisk kraft i vårt samhälle som ger barn och ungdomar en möjlighet till en bra start i livet. Samtidigt har flera händelser inom idrotten på nationell nivå den senaste tiden tydligt pekat på att barn också är sårbara inom idrotten.