Bostadsbyggande

Hyresrätter viktigt även i framtiden

Submitted byorwin onmån, 2018-09-03 - 22:11

I bostadspolitiken framförs ofta vikten av tillgång till hyresrätter till rimliga priser. Allmännyttan i form av kommunala bostadsbolag framhålls ofta som en garanti för detta. Vissa klarlägganden behöver dock göras då bostadspolitiken påverkas av en mängd faktorer, som inte enkelt har några självklara lösningar.

Ett stort problem med lägenheter i flerfamiljshus är att de är förhållandevis dyra att bygga och underhålla, samt att de märkligt nog är mer energislukande än många moderna småhus. Detta leder till mycket höga kostnader för byggande, drift och underhåll.

En ny bostadsminister söks nu, som alla vet, av vår rödgröna regering.

Submitted byorwin onlör, 2016-05-07 - 09:48

Vi har tagit oss friheten att hjälpa statsministern att formulera några rader om vilka förmågor som krävs av dig som aspirerar på rollen: Ett skallkrav är att du skall veta något om bostadssituationen i landet. Vi är tydliga med att vi höjt ribban här. Vår samlade bedömning är att du måste förstå statens ansvar i detta lika väl som kommunernas, samtidigt som mycket av det som faktiskt sker utförs av företag runt om i landet.