ansvarsfull ekonomi

Felaktiga prioriteringar och ett otydligt ledarskap har försvagat Nyköpings ekonomi

Inlagt av orwin ons, 2019-03-20 - 13:21

Under socialdemokratisk ledning har den kommunala verksamheten varit alltför spretig. Den politiska ledningen har inte haft viljan eller förmågan att prioritera skattepengarna tillräckligt noga och resultatet av det är en alltför svag ekonomi.

Istället för att fokusera på att stärka ekonomin och kvaliteten inom kärnverksamheterna skola och omsorg har man ägnat såväl personella resurser som skattepengar åt annat.