Företrädare

Harriet Larssén

Nuvarande uppdrag

Kultur & Fritidsnämnden - Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: