Företrädare

Kaj Nilsson

Bor

Brandholmen - Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - ersättare Lokala Säkerhetsnämnden - ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: kaj.nilsson@telia.com