Moderata Seniorer

Moderata Seniorer fyller en viktig funktion när det gäller att föra ut partiets politik i Nyköping

Vår inriktning är;

  • Att verka för Nya Moderaternas mål.
  • Att genom Nya Moderaternas tillvarata äldres intressen.
  • Att verka för ökade insatser i partiarbetet från partiets seniormedlemmar, speciellt under valrörelser.
  • Att verka för ökad representation av seniorer på alla nivåer, inom landsting och kommun.
  • Att verka för bildande av referensgrupper gällande seniorfrågor i olika styrelser och nämnder.
  • Att stödja rekryteringen av nya medlemmar till Nya Moderaterna.
  • Att arrangera meningsfull verksamhet för medlemmarna i form av föreläsningar, studiecirklar, utflykter mm.


Under året arrangerar vi ett tiotal sammankomster av Moderata Seniorer i Nyköping med talare från kommun/landsting och riksdag. Vi bjuder också in representanter från det lokala näringslivet, och gör besök i offentliga kommunala verksamheter.

Du som fyllt 65 år och vill veta mer om Moderata Seniorer i Nyköping,
välkommen att kontakta oss via: mod.sen.nyk@live.se