Moderata Seniorer är ett nätverk inom moderaterna för våra mest erfarna medlemmar. Moderata Seniorer arbetar med politikutveckling, träffas/umgås och deltar i föreningens olika aktiviteter.

Du som fyllt 65 år och vill veta mer om Moderata Seniorer i Nyköping,
välkommen att kontakta oss via: mod.sen.nyk@live.se

Styrelsen Moderata Seniorer

  • Ordförande: Adéle Bergentoft
  • Vice Ordförande: Claes Hagerström
  • Sekreterare: Margret Lindqvist
  • Kassör: Ann-Christine Hartmann
  • Ledamot: Maud Ekendahl
  • Ledamot:  Lena Parmenstam
  • Ledamot: Hans-Olof Ebbeson