Företrädare

Ahmad Eid

Kommunalråd - Vice Ordf i Kommunstyrelsen och Gruppledare

Bor

Arnö - Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ledamot Kommunstyrelsen - Vice Ordförande Näringslivsutskott - Ordförande Stadshuset AB - Ledamot Krisledningsnämnden - Vice Ordförande Föreningsstyrelse - Ledamot Länsförbundsstyrelsen - 2:e vice ordf

Kontakt

Telefon:

E-post: ahmad.eid@moderaterna.se