Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Moderata Företagarrådet är ett nätverk där Moderater och företagare jobbar tillsammans för att stärka företagsklimatet Sverige.

Moderata Företagarrådet Nyköping har som mål att tillsammans med våra lokala företagare och våra rådsmedlemmar arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat i Nyköping. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter och som kräver en lösning. Genom det Moderata Företagarrådet får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag i Nyköping.

Ahmad Eid Ordförande Företagarrådet Nyköping

Anna af Sillén Ordförande Moderata Företagarrådet Sverige

Tommy Jonsson Föreningsordförande