I nämnderna sitter våra förtroendevalda politiker som är förslagna av Nyköpingsmoderaterna och utsedda av kommunfullmäktige. Våra förtroendevaldas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi är representerade i följande nämnder.

Socialnämden, Barn & Ungdomsnämnden, Vård & Omsorgsnämnden, Miljö & Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur & Fritidsnämnden och Kompetens & arbetsmarknadsnämnden