Ett moderat ledarskap för Nyköping

En stad, en landsbygd – en kommun. En plats där människor föds och växer upp, studerar och arbetar, drömmer, kämpar. Men också en plats dit människor flyttar, blir äldre, finner ro och njuter av livet. Nyköping är hemma för många. Och varje Nyköpingsbo bär på sina tankar och idéer. Tankar om livet, om sin och sina barns framtid, om kärleken, om vardagens möjligheter och utmaningar, om det man gör och det man drömmer om att göra.

Vi ska vara det politiska parti som fångar upp människors tankar, om vad de vill åstadkomma och om vad Nyköping ska vara för plats. För Moderaterna kan det inte finnas någon uppgift som är viktigare än att släppa fram hela Nyköping och Nyköpingsbornas idéer. Genom att ge stöd när det behövs och genom att inte vara i vägen när man klarar sig själv. 

Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Att vi engagerar och anstränger oss både för vår egen skull och för andras. 

I Nyköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Inte av ditt kön, av din familj, av det bostadsområde där du vuxit upp, det språk dina föräldrar talar eller den funktionsvariation som du kanske lever med. I fokus för vår strävan ligger möjligheten till varje människas potential att förbättra sin livssituation. Att rusta människor för att åstadkomma det som de vill uppnå och för att kunna möta tuffare tider. 

Vi ska också vara det parti som inte backar för de svåra frågorna. Också Nyköping har utmaningar som kräver politisk handlingskraft. I Nyköping ska vi känna oss trygga. Trygga i att lag och ordning upprätthålls, trygga i att skolan ger en kvalitativ utbildning, trygga i att vi möter en god omsorg och vård. Och trygga i att våra gemensamma resurser – skattepengarna – förvaltas väl. 

Nyköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana, vågar försöka att förverkliga sina idéer. Moderaterna tror på varje människas möjlighet att växa. Därför är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en kommun där varje människas talang får utrymme att spira. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Nyköping.

Här finner du vårt politiska program för Nyköping,