Tillsammans tar vi hand om Nyköping

Nyköping är hemma för många, en fantastisk plats som vi vill fortsätta att utveckla. Ett Nyköping som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. På att vi som bor här tycker det är tryggt och trivsamt, såväl i staden som på landsbygden.

Nyköping blir starkare när fler vågar drömma, utmana och försöka att förverkliga sina idéer. Moderaterna tror på varje människas möjlighet att växa. Därför är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en kommun där varje människas talang får utrymme att spira – i skolan, i företaget och på fritiden. Politiken ska bana väg för medborgarna, inte stå i vägen.

I Nyköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Inte av ditt kön, av din familj, av det bostadsområde där du vuxit upp, det språk dina föräldrar talar eller den funktionsvariation som du kanske lever med.

Men de senaste åren har utvecklingen på en del områden i vår kommun gått åt fel håll – det vill vi ändra på. Nyköping har utmaningar som kräver politisk handlingskraft och Moderaterna backar inte för de svåra frågorna. I Nyköping ska vi känna oss trygga. Trygga i att lag och ordning upprätthålls, trygga i att skolan ger en kvalitativ utbildning, trygga i att vi möter en god omsorg och vård. Och trygga i att våra gemensamma resurser – skattepengarna – förvaltas väl. 

Vi står för ett nytt politiskt ledarskap för Nyköping där du som Nyköpingsbo har huvudrollen, det är så vi tillsammans tar hand om Nyköping.

Här finner du vårt politiska program för Nyköping,