Moderata ungdomsförbundet (MUF) är ett liberalkonservativt ungdomsförbund som är knutet till det Moderata samlingspartiet. … MUF är Sveriges största politiska ungdomsförbund. Förbundet tjänar som plantskola för blivande moderata politiker och som opinionsbildare.

MUF Nyköping har idag ca: 40 medlemmar och den leds av föreningens styrelse.

MUF – Styrelsen

Ordförande: Joel Hultman

Vice Ordförande: Anton Welk

Ledamot: Jacob Emmeborn

Ledamot: Ville Månemyr

Du kan kontakta MUF Nyköping via mail på joel.hultman00@gmail.com och du kan även följa oss på (Facebook) och (Instagram)