Moderata ungdomsförbundet (MUF) är ett liberalkonservativt ungdomsförbund som är knutet till det Moderata samlingspartiet. … MUF är Sveriges största politiska ungdomsförbund. Förbundet tjänar som plantskola för blivande moderata politiker och som opinionsbildare.

MUF Nyköping har idag ca: 40 medlemmar och den leds av föreningens styrelse.

MUF – Styrelsen

Ordförande: David Dahlin

Vice Ordförande: Edvin Forsell

Ledamot: Vera Saltell

Ledamot: Tilde Monrad

Ledamot: Rasmus Grahn

Du kan kontakta MUF Nyköping 072 507 58 70 och du kan även följa oss och kontakta oss på (Facebook) och (Instagram)