Styrelsen 2019

 Styrelsen 2020

Ordförande

Tommy Jonsson

Vice Ordförande

Klara Olander

Sekreterare

Anniola Nilsson

Kassör

Fredrik Sjöberg

Ledamöter

Johan Schenström, medlemsansvarig

 

Claes Hagerström

 

Maria Gilstig, moderatkvinnoansvarig

 

Magnus Leivik

 

Ahmad Eid

 

 

Självskrivna ledamöter

Kommunen: Anna af Sillén

 

Representant från MUF