Debatt

Debattinlägg, insändare mm

Rödgröna felprioriteringar drabbar de utsatta

Inlagt av orwin lör, 2019-12-28 - 14:50

Mindre stöd till de som behöver det som mest är en konsekvens av S, C, MP-styrets oförmåga att prioritera skattepengarna klokt. Neddragningarna på Fontänhusets verksamhet för personer med psykisk ohälsa är ett exempel som Moderaterna är mycket kritiska till.

Situationen i Nyköpings kommuns ekonomi är allvarlig. Just omsorgen har gått med stora underskott flera år i rad. Moderaterna har länge pekat på behovet av att tydligare prioritera vård- och omsorgen. Det finns andra saker att spara in på innan man börjar spara på de viktiga kärnverksamheterna.

Dra fram kraften klokt

Inlagt av orwin fre, 2019-12-13 - 14:26

Moderaterna vill se ett samfällt initiativ från partierna i Nyköping för att säkra den bästa lösningen för kommande elinfrastruktur och den aktuella kraftledningen till SSAB. Nyköping måste vara en välinformerad och stark röst som jobbar för att kraften dras fram klokt.

Samhället elektrifieras i rask takt och hand i hand med den utvecklingen går ett behov av ny infrastruktur för att leda fram elkraften över landet.

S, C och MP sparar på de mest utsatta

Inlagt av orwin tors, 2019-11-28 - 20:58

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorg och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

Den psykiska ohälsan kostar samhället oändliga summor i form av förlorade arbetsinsatser samt kostnader för vård och omsorg. Men framförallt leder den till ett enormt stort personligt lidande som inte är något som kan mätas i pengar.

Hospicevård viktigt vårdalternativ

Inlagt av or987bwin ons, 2019-10-16 - 11:46

Hospice är för den som är obotligt sjuk, och förväntas ha kort tid kvar att leva. Vården riktar in sig på att lindra och ge livskvalité. Lidandet kan vara enormt för både den drabbade och för anhöriga.

Hospicevård ska inge en känsla av lugn och ro. Den palliativa vårdmiljön ska se till hela människan oavsett ålder och diagnos men med en strävan att stödja individen. Vården ska ges så att personen känner ett så stort välbefinnande och värdighet som det går ända in i slutet.

Bort med stuprör och stelbenthet

Inlagt av orwin ons, 2019-10-09 - 12:38

Ut med stuprören och in med hängrännorna – nu krävs krafttag och helhetsperspektiv för att stärka företagsklimatet i Nyköping.

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Moderaterna vill ha upp åldringsbrotten på EU:s agenda

Inlagt av orwin tis, 2019-05-14 - 16:36

Det måste bli ett slut på att de äldre i Sverige inte känner sig trygga i sina egna hem. Att aldrig veta vem som kan försöka komma innanför ens dörr, eller att inte våga gå ut själv, av rädsla för att råka illa ut. Sårbarheten i sig kan till slut kännas som ett fängelse.

Moderaterna vill istället att varje människa, ung som gammal ska känna sig fri och trygg. Den äldre befolkningen behöver få en högre social status och varje politiker behöver visa intresse för den äldres livsvillkor.

Vårt ansvar att föra ofria kvinnors talan

Inlagt av orwin tis, 2019-04-02 - 11:01

Att bekämpa hedersförtrycket är en oerhört komplex utmaning och inte minst frågan om slöjans roll är svår. Det märks om inte annat på det känslosamma bemötande vårt förslag om att utreda slöjförbud på barn i för- och grundskola har fått. Frågan är kontroversiell och jag menar att det därför är viktigt med en sansad debatt med fokus på lösningar istället för konflikt.

Ett av de mer nyanserade inläggen stod SN:s Olof Jonmyren för som i sin ledare 23/3 lyfte slöjans dubbla roller – ibland en symbol för förtryck och ibland ett självvalt klädesplagg.

Så vill (M) stärka näringslivet i Nyköping

Inlagt av or987bwin tis, 2019-03-26 - 11:00

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun. Det är hos våra företag jobben skapas och vi behöver fler Nyköpingsbor som jobbar för att också finansiera vår välfärd.

Vi ser redan idag goda exempel på hur företag kan stärka vår välfärd också på andra sätt, det vill vi se mer av. Det är nödvändigt att bygga välfungerande samarbeten med näringslivet för att vi i framtiden ska kunna finansiera ett växande välfärdsbehov. Ytterligare ett perspektiv på vikten av gott näringslivsklimat är effekten det får på utveckling generellt.