Debatt

Debattinlägg, insändare mm

Glöm inte offren som utsatts för sexköp

Submitted byorwin onfre, 2020-05-29 - 08:39

Sexköparna ska straffas, men nu är det hög tid att också fokusera på att ge offren för sexhandeln i Sverige upprättelse.Vi moderater föreslår fem konkreta åtgärder som snarast bör komma på plats.

Att sexköpare döms är viktigtför att ge brottsoffren upprättelse. Straffen för allvarliga sexköp behöver skärpas. Sexköpare som har anledning att misstänka eller visat uppenbart ointresse för huruvida den som säljer sex gör det under tvång bör dömas hårdare.

Företagens överlevnad en förutsättning för välfärden

Submitted byorwin onmån, 2020-04-27 - 15:25

I dessa dagar då samhället skakas i sina grundvalar av ett virus som drabbar
miljontals människor och som, vare sig man drabbas direkt av själva viruset eller i
andra hand av de konsekvenser som alla restriktioner ger, så är det nödvändigt att
försöka lindra följderna så långt det går. Viruset ser inga gränser, varken mellan
länder, människor, fattiga eller rika, omsorgspersonal eller företagare, osv. Därför är
det nödvändigt att förstå att det endast är tillsammans och med ömsesidig respekt för

Vi måste lyssna på företagen - det räddar jobb

Submitted byorwin ontors, 2020-04-16 - 14:40

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle. Smittbekämpningen har inneburit en tvärnit för ekonomin. Det gäller såväl i världen, som i Sverige och här i Nyköping. Moderaterna kraftsamlar nu för att rädda jobben och ta Sverige ur krisen. Ett led i arbetet är att stärka dialogen med våra företagare.

Vårt arbete för att stötta företagen sker på alla politiska nivåer. I EU har vi medverkat till ökade möjligheter för medlemsstaterna att stötta sina företag ekonomiskt.

Överge inte de våldsutsatta kvinnorna

Submitted byorwin onons, 2020-04-01 - 10:46

När fler länder isolerar sina medborgare i hemmet, för att minska spridningstaken av coronaviruset, vittnar kvinnojourer och kvinnorättsorganisationer om att våldet mot kvinnor ökar. Därför får vi inte glömma bort denna grupp då nödvändiga åtgärder för att stoppa smittspridningen sätts in.

Att kvinnor och barn som lever i en våldsam relation, är instängda i hemmet tillsammans med förövaren, utgör givetvis en stor risk. Därutöver försvinner de andrum som vanligtvis finns att tillgå i form av konserter, idrottsevenemang eller andra fritidsaktiviteter.

Kommer dyrt bygge leda till en ny skattehöjning?

Submitted byorwin onons, 2020-03-25 - 13:35

Det ansträngda läget i vården är stort och frustrationen bland anställda och invånare är omfattande. Det ekonomiska läget är redan oerhört pressat i den sörmländska vården, och inget talar för att det blir bättre under 2020.

Nu ska det äntligen byggas och renoveras sjukhus. Det är egentligen inte en dag för sent för färgen har börjat flagna sedan länge och arbetsmiljön är på många håll dålig. Men som politiker måste man minst ha gått grundkursen i att hantera skattemedel. Det går inte att betala på löpande räkning, utan att ha en aning om vad slutsumman kommer att hamna på.

Nej till straffavgifter, ja till livskvalitet

Submitted byorwin onons, 2020-03-11 - 12:12

Bråttom är det! Moderaterna ser det ekonomiska underskottet i den kommunalt bedrivna hemtjänsten som ett stort bekymmer som behöver åtgärdas. Men inte hur som helst, och framförallt inte på den enskilda individens bekostnad, såsom nu S, C och MP har beslutat.

Den 11 februari 2020 klubbade S, C och MP, med stöd av V, att redan den 1 mars 2020 ska det införas en straffavgift för de som inte har avsagt sig sin hemtjänst minst två vardagar innan tjänsten ska utföras. Två vardagar är i sig en väldigt lång tid.

Vägen till ett jämställt samhälle går via plånboken

Submitted byor987bwin onlör, 2020-03-07 - 12:17

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men utvecklingen mot ett jämställt och fritt samhälle har stannat av. Nu behövs reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Bara då kan Sverige på riktigt bli jämställt.

Att ha ett jobb att gå till är grunden för ett jämställt samhälle. Med en egen inkomst kan var och en fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män är därför en frihetsfråga. Till exempel uppger 1 av 5 kvinnor att hon inte skulle ha råd att skilja sig. Lägre arbetsinkomst påverkar också pensionen.

Höjd felparkeringsavgift? Var god dröj!

Submitted byorwin ontis, 2020-02-18 - 11:03

På kommunfullmäktige den 11 februari 2020 beslutade (S)+(C)+(MP) att höja avgiften för felparkering i Nyköping rejält.

Vi anser att det är att börja i fel ände. Bättre att införa parkeringsledningssystemet som vi redan har beslutat om. Vi tycker att det är viktigt att staden känns välkomnande och inbjudande, inte straffande. Polisen har efterlyst ett samarbete med kommunen angående att ta felparkerade bilar i förvar vars ägare har flertal obetalda felparkeringsavgifter men inte heller det nappade (S)+(C)+(MP) på.

Vi skrotar friåret och förstärker välfärden

Submitted byorwin onons, 2020-02-12 - 14:11

Du ska få den sjukvård du har rätt till i tid. Och lärarna till dina barn ska få fler kollegor. Moderaterna har samlat oppositionen och har presenterat ett räddningspaket för välfärden.

Stefan Löfven lovade lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället fick vi lägst tillväxt i hela EU. Det får konsekvenser. Att Sveriges kommuner nu pressas av minskade skatteintäkter och ökade kostnader är en direkt följd av regeringens misslyckade jobbpolitik.

Dags att bygga en ny förskola i Tystberga

Submitted byorwin ontors, 2020-01-30 - 15:40

I valrörelsen 2018 lovade Moderaterna att bygga en förskola i Tystberga om partiet fick möjlighet att styra Nyköping. Trots partiets bästa valresultat i modern tid fick vi inte den möjligheten. Men vi står kvar i samma löfte och driver på från opposition för att förskolan ska byggas.

En ny förskola i Tystberga är en förutsättning för att orten ska kunna utvecklas. Förskolan har idag inte tillräckligt bra lokaler, vilket förstås är dåligt för såväl barn som personal. Ej heller finns möjlighet till att expandera.