Förändringen i Brandkärr ska leda till jobb

Idag skriver Johan Wachtmeister (M) ordförande i kompetens och arbetsmarknadsnämnden i SN att förändringen i Brandkärr ska leda till att fler personer får möjlighet att etableras på arbetsmarknaden och skapa egen försörjning.

✅️Framöver drivs Integrationsvägledningen av samma organisation som driver kommunens arbetsmarknadsenhet ”Jobbtorg”. Signalen är tydlig- integration nås genom arbete, utbildning och goda kunskaper i svenska språket!

?Fokus för nämndens arbete skall leda till jobb och utbildning, det gäller att hålla fokus och göra prioriteringar och aktiva val.

?Kommunen kommer ha fortsatt hög närvaro i Brandkärr och en nära relation till kommunens medborgare, samt att samverka med andra aktörer för hitta synergieffekter.

Johan Wachtmeister (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem