Kommunstyrelsens sammanträde 8 April 2024 Nyköping

3 viktiga beslut från Kommunstyrelsen! 🌟

🔹 Årsredovisningen 2023.

🔹 Energieffektiviseringsåtgärder -Byte av gatubelysning till LED- armaturer.

🔹 Upprustning lekplatser.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem