Låt parkering i Nyköping vara gratis tillsvidare under 2022!

I förra veckan beslutade styret i Nyköping att inte förlänga vissa pandemilättnader som gratis kantstensparkering och viss gratis markupplåtelse. Dagen efter infördes vissa skärpningar i restriktioner från FHM och regeringen. 
I Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden röstade vi i oppositionen för att bibehålla gratis kantstensparkering och övriga lättnader tillsvidare under 2022 och därefter gå över till P-skiva för de första två-tre timmarnas parkering. Vi på Moderaterna Nyköping tycker att parkeringen i Nyköping ska vara gratis tillsvidare under 2022.

Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem