Företrädare

Anders Grahn

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Miljö-& Samhällsbyggnadsnämnden: Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: