Företrädare

Anki Hartmann

Vice Ordförande - BUN

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ledamot Kommunstyrelsen - Ledamot Barn & Ungdomsnämnden - Vice Ordförande Kompetens & Arbetsmarknadsnämnden - Ersättare KF-Gruppen - Ordförande

Kontakt

Telefon:

E-post: ann-christine.hartmann@nykoping.se