Företrädare

Dara Vujovic

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Ledamot: Kompetens & Arbetsmarknadsnämden Ersättare: Socialnämden

Kontakt

Telefon:

E-post:

Övriga uppdrag

Ledamot: Moderaterna Nyköpings Styrelse