Företrädare

Dara Vujovic

Nuvarande uppdrag

Ersättare: Socialnämden Ersättare: Kompetens & Arbetsmarknadsnämden

Kontakt

Telefon:

E-post: