Företrädare

Fredrik Dahlin

Vice Ordförande - VON

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Vård och Omsorgsnämnden - Vice Ordförande Anhörigrådet - vice ordf Funktionshinderrådet - vice ordf

Kontakt

Telefon:

E-post: fredrik.dahlin@nykoping.se