Företrädare

Fredrik Dahlin

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Vård och Omsorgsnämnden - Ersättare Anhörigrådet - 2:e vice ordf Funktionshinderrådet - 2:e vice ordf

Kontakt

Telefon:

E-post: fredrik.dahlin2@gmail.com