Företrädare

Fredrik Sjöberg

Vice Ordförande - KFN

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ledamot Kommunstyrelsen - Ersättare Vice Ordförande Kultur & Fritidsnämnden Miljö & Klimatutskott - Ledamot Föreningsstyrelse - Styrelseledamot & Kassör

Kontakt

Telefon:

E-post: giberga.farm@gmail.com