Företrädare

Fredrik Sjöberg

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Ledamot Föreningsstyrelse - Styrelseledamot & Kassör

Kontakt

Telefon:

E-post: giberga.farm@gmail.com