Företrädare

Jan Bonnier

Bor

Stigtomta - Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ledamot Kommunstyrelsen -Ersättare Barn och ungdomsnämnden - 2:e v. ordf Magasinkassenämnden i Stigtomta - Ledamot Representant i Sveriges Ekokommuner

Kontakt

Telefon:

E-post: jan.bonnier@telia.com