Företrädare

Peder Williamsson

Nuvarande uppdrag

Miljö & Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Kultur- & Fritidsnämnden: Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: