Företrädare

Staffan Bergentoft

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Barn & Ungdomsnämnden - Ledamot Socialnämnden - Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: